ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸುಂದರರಾವ್ ನಾಡಕರ್ಣಿ
ನಿರ್ಮಾಪಕರ
ಚಿತ್ರಕಥೆ undefined
ಸಂಭಾಷಣೆ undefined
ಗೀತರಚನೆ undefined
ಸಂಗೀತ undefined
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ undefined
ತಾರಾಗಣ undefined

ಗೀತೆಗಳು

ಜಯತು ಜಯ ವಿಠಲ
ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚಿ|| ಸದಾಶಿವಯ್ಯ