ಅಮೃತಘಳಿಗೆ

ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್. ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಎಸ್. ಆರ್. ರಾಜನ್, ಭೀಮ ರಾವ್, ಕೆ. ನಾಗರತ್ನ, ಎಸ್. ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ಚಿತ್ರಕಥೆ ದೊಡ್ಡೇರಿ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ರಾವ್
ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಿ. ಎಲ್. ವೇಣು
ಗೀತರಚನೆ ವಿಜಯನಾರಸಿಂಹ
ಸಂಗೀತ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ undefined
ತಾರಾಗಣ undefined

ಗೀತೆಗಳು

ಹಿಂದುಸ್ಥಾನವು ಎಂದೂ ಮರೆಯದ
ಬಿ. ಆರ್. ಛಾಯಾ ವಿಜಯನಾರಸಿಂಹ