ತೆರೆ-ಮರೆ


ನಿರ್ದೇಶಕರುಎಸ್. ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರುಎಸ್. ಆರ್. ರಾಜನ್, ಭೀಮ ರಾವ್, ಕೆ. ನಾಗರತ್ನ, ಎಸ್. ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ಕಥೆದೊಡ್ಡೇರಿ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ರಾವ್
ಚಿತ್ರಕಥೆಎಸ್. ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ಸಂಭಾಷಣೆಬಿ. ಎಲ್. ವೇಣು
ಗೀತರಚನೆವಿಜಯನಾರಸಿಂಹ
ಸಂಗೀತವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್

ಗೀತೆಗಳು

ಹಿಂದುಸ್ಥಾನವು ಎಂದೂ ಮರೆಯದ
  • ಬಿ. ಆರ್. ಛಾಯಾ
  • ವಿಜಯನಾರಸಿಂಹ
  • ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ 

ಶೇಷಪ್ರಶ್ನೆ

ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail