ಭಲೇ ಜೊಡಿ

ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೈ. ಆರ್. ಸ್ವಾಮಿ
ನಿರ್ಮಾಪಕರ
ಚಿತ್ರಕಥೆ ಜವಾರ್ ಸೀತಾರಾಮ್
ಸಂಭಾಷಣೆ ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್
ಗೀತರಚನೆ ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್, ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್
ಸಂಗೀತ ಆರ್. ರತ್ನಂ
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜ್‍ಕಮಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್
ತಾರಾಗಣ ಡಾ|| ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ದಿನೇಶ್, ಭಾರತಿ, ಪಂಡರೀಬಾಯಿ

ಗೀತೆಗಳು

ನಾ ಅಮ್ಮ ಎಂದಾಗ
ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್