ತೆರೆ-ಮರೆ


ಗೀತೆಗಳು

ಮನಸುಗಳ ಮಾತು ಮಧುರ
  • ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್
  • ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್

ಜೀವನ

ಜೀವನವು ಬಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣವಿದ್ದಂತೆ - ಓಡುವಾಗ ಗಾಳಿ ಬಹಳ, ನಿಂತಾಗ ವಿಪರೀತ ಸೆಕೆ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail