ತೆರೆ-ಮರೆ


ಗೀತೆಗಳು

ಆರಾಮಾಗೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು
  • ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
  • ಮನೋಮೂರ್ತಿ

ಸಂಭಾಷಣೆ

ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಭಿಕರೂ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಭಾಷಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail