ಕರುಳಿನ ಕರೆ

ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್. ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಹತಾ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟೇಲ್
ಚಿತ್ರಕಥೆ ಎಸ್. ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್
ಗೀತರಚನೆ ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್
ಸಂಗೀತ ಎಂ. ರಂಗರಾವ್
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಂಟರ್‍ಪ್ರೈಸಸ್
ತಾರಾಗಣ ಡಾ|| ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್, ಕಲ್ಪನಾ, ಆರ್. ಎನ್. ಸುದರ್ಶನ್, ಆರ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್

ಗೀತೆಗಳು

ಅ ಆ ಇ ಈ ಕನ್ನಡದಾ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
ಎಸ್. ಜಾನಕಿ, ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್, ಸುಮಿತ್ರ ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ
ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್