ತೆರೆ-ಮರೆ


ನಿರ್ದೇಶಕರುಎಸ್. ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರುವರ್ಗೀಸ್, ಕಮಲಾಕರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಎಸ್. ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ಕಥೆಎಸ್. ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ಚಿತ್ರಕಥೆಎಸ್. ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ಸಂಭಾಷಣೆಟಿ. ಎನ್. ಸೀತಾರಾಮ್
ಗೀತರಚನೆವಿಜಯನಾರಸಿಂಹ, ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಎಮ್. ಎನ್. ವ್ಯಾಸರಾವ್
ಸಂಗೀತವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆಮಿತ್ರ ವೃಂದ ಮೂವೀಸ್
ತಾರಾಗಣಶ್ರೀನಾಥ್, ಪದ್ಮಾವಾಸಂತಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಗೀತೆಗಳು

ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳಿದನು
  • ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
  • ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ
  • ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್
ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ 

ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು

ಮಳೆರಾಯನ ಎಳೆ ಮಗಳು.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail