ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಹಾತ್ಮೆ

ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಟಿ. ವಿ. ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರ
ಚಿತ್ರಕಥೆ undefined
ಸಂಭಾಷಣೆ undefined
ಗೀತರಚನೆ undefined
ಸಂಗೀತ undefined
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ undefined
ತಾರಾಗಣ undefined

ಗೀತೆಗಳು

ಇಂದು ಎನಗೆ ಗೋವಿಂದ
ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು