ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಶಾಂಕ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಇ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಚಿತ್ರಕಥೆ ಶಶಾಂಕ್
ಸಂಭಾಷಣೆ ಶಶಾಂಕ್
ಗೀತರಚನೆ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ, ಶಶಾಂಕ್, ಸಿನಿ
ಸಂಗೀತ ಮನೋ ಮೂರ್ತಿ
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ ಇ. ಕೆ. ಎಂಟರ್‍ಟೇನರ್ಸ್
ತಾರಾಗಣ undefined

ಗೀತೆಗಳು

ಮಳೆ ಬರುವ ಹಾಗಿದೆ
ಶ್ರೇಯಾ ಗೋಶಾಲ್ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ