ತೆರೆ-ಮರೆ


ನಿರ್ದೇಶಕರುಪೆಕೇಟಿ ಶಿವರಾಮ್
ಕಥೆತ. ರಾ. ಸು.
ಚಿತ್ರಕಥೆತ. ರಾ. ಸು.
ಸಂಭಾಷಣೆತ. ರಾ. ಸು.
ಗೀತರಚನೆಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್
ಸಂಗೀತದುಲಾಲ್ ಸೇನ್
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಆರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್
ತಾರಾಗಣಡಾ|| ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್, ಜಯಂತಿ, ಟಿ. ಎನ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ಗೀತೆಗಳು

ಕನ್ನಡತಿ ಎನ್ನೊಡತಿ
  • ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
  • ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್
  • ದುಲಾಲ್ ಸೇನ್
ಡಾ. ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಜಯಂತಿ ತ. ರಾ. ಸು. ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ 

ಬೈತಲೆ

ಬರೀ ಬೈಗಳನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ತಲೆ - ಉದಾ: ಮಾಸ್ತರರ ತಲೆ, ಮಡದಿಯ ತಲೆ.

ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

i.ki-mail