ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ

ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಿ. ಆರ್. ಪಂತಲು
ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಿ. ಆರ್. ಪಂತಲು
ಚಿತ್ರಕಥೆ
ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್, ಕಣಗಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಗೀತರಚನೆ ಕಣಗಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ವಿಜಯನಾರಸಿಂಹ
ಸಂಗೀತ ಟಿ. ಜಿ. ಲಿಂಗಪ್ಪ
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್
ತಾರಾಗಣ ಡಾ|| ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್, ಭಾರತಿ, ಆರ್. ನಾಗೆಂದ್ರ ರಾವ್, ಜಯಂತಿ

ಗೀತೆಗಳು

ತಿರುಪತಿ ಗಿರಿವಾಸ
ಎಸ್. ಜಾನಕಿ, ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪಿ. ಸುಶೀಲ ಕೆ. ಪ್ರಭಾಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ