ನನ್ನ ಮುದ್ದು ತಾರೆ

ಎಸ್. ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ

ನನ್ನ ಮುದ್ದು ತಾರೆ ನಗುತಲಿ ಬಾರೆ

ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಂದಿಗೂ ನಾನಿರಲಾರೆ || ಪ ||

ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಈ ಸ್ನೇಹಾ ಇಂದಿನದಲ್ಲ

ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ನೆನ್ನೆಯದಲ್ಲ

ಪರಿಚಯ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಲ್ಲ || 1 ||

ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರೆಂದು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ

ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಂದು ಹೆಳುವರಿಲ್ಲ

ನನಗೂ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಗೆಳೆಯರು ಇಲ್ಲ

ನೀನು ದೂರಾದರೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ || 2 |

|

ನನ್ನ ಕಂಡು ನೀ ಬಂದೆ ಏತಕೋ ಕಾಣೆ

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೇಮ ಏತಕೆ ಜಾಣೆ

ಅರಿಯೆನು ಎನೊನ್ದನು ನಾ ನಿನ್ನಾಣೆ || 3 ||

ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಈ ಮನೆಗೆ ನೀ ಬೆಳಕಾದೆ

ಇನ್ನೂ ಬಾಳಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯ ತಂದೆ

ತಿಮ್ಮನ ಸಂತೋಷಕೆ ಕಾರಣವಾದೆ

ಇಂದು ನಿನ್ನಿಂದ ನಾ ಹೊಸತನ ಕಂಡೆ || 4 ||

ಚಂದ ಮಾಮ ಬಾರೋ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಾಮ ಬಾರೋ

ತಾರೆಗೆ ನಿದ್ದೆ ತಾರೋ ಚಂದದ ಕನಸ ತೋರೋ || 5 ||