ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಪೇಂದ್ರ
ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಿ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಬಿ. ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥ್
ಚಿತ್ರಕಥೆ ಉಪೇಂದ್ರ
ಸಂಭಾಷಣೆ ಡಾ|| ಅಗ್ನಿದಿವ್ಯ
ಗೀತರಚನೆ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ, ಉಪೇಂದ್ರ, ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್
ಸಂಗೀತ ಗುರುಕಿರಣ್
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪಿ ಎಂಟರ್‍ಟೈನರ್ಸ್
ತಾರಾಗಣ ಉಪೇಂದ್ರ, ಚಾಂದನಿ, ಮರಿನಾ

ಗೀತೆಗಳು