ಅಮೃತಧಾರೆ

ತೆರೆ-ಮರೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನಿವೇದಿತ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶೈಲಜ ರಾವ್, ರಾಜಶ್ರೀ ರಮೇಶ್
ಚಿತ್ರಕಥೆ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್
ಸಂಭಾಷಣೆ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಗೀತರಚನೆ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಸಂಗೀತ ಮನೋ
ಚಿತ್ರಸಂಸ್ಥೆ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್
ತಾರಾಗಣ ಧ್ಯಾನ್, ರಮ್ಯ, ಅವಿನಾಶ್

ಗೀತೆಗಳು

ನೀ ಅಮೃತಧಾರೆ
ಹರೀಶ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್